420 702 122 414

16. 04. 2019 – Nový zákon o sportu

Jsem rád, že na dnešním jednání podvýboru pro sport byla potvrzen nový zákon o sportu. Znamená to, alespoň doufám, že stát bude financovat průhledněji a spravedlivěji rozvoj sportu, hlavně mládeže a v malých klubech a na venkově .

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ
PODVÝBOR PRO SPORT, VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE
7. USNESENÍ
přijaté per rollam dne 16. dubna 2019

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(senátní tisk č. 71)
Podvýbor
I. d o p o r u č u j e
schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR;
II. p o v ě ř u j e
předsedu Podvýboru senátora Pavla Karpíška předložit toto usnesení předsedovi Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Pavel Karpíšek v. r. Jan Sobotka v. r. Miroslav Antl v. r. Leopold Sulovský v. r. Tomáš Goláň v. r. Pavel Štohl v. r. Jaroslav Malý v. r. Ivo Valenta v. r. Miroslav Nenutil v. r. Jaroslav Větrovský v. r. Herbert Pavera v. r. Vladislav Vilímec v. r. Jiří Růžička v. r .Jaromíra Vítková v. r.

Jaroslav Malý

Comments are closed.