Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc

Narodil jsem se 8. prosince 1946 v Hradci Králové. Pominu – li dětství a dospívání, které se svými výboji a radostmi nijak zvlášť nelišilo od života vrstevníků, zastavím se až v roce 1965, kdy jsem maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole v Hradci Králové. Dalším životním mezníkem byl pro mě rok 1971 jako datum ukončení studia na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Už za studií jsem pracoval na interní katedře Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. S úsměvem vzpomínám, že tehdy přišlo i první ocenění: obsadil jsem druhé místo na mezinárodní studentské vědecké soutěži. V pozdější lékařské praxi jsem také nikdy definitivně prostředí lékařské fakulty neopustil a kombinoval praxi lékaře s působením pedagoga. Po dvou letech praxe v Novém Bydžově jsem se vrátil na lékařská pracoviště do Hradce Králové. Už v 70. letech jsem měl tu čest být v týmu, který poprvé v tehdejším Československu transplantoval dárcovskou kostní dřeň. Později se nám i v samotném Hradci Králové podařilo zahájit pravidelný program příbuzenských i nepříbuzenských transplantací kostní dřeně.
V letech 1998-2002 jsem byl například vedoucím Onkologického centra FN Hradec Králové, více než deset let (2001-2012) jsem zastával post přednosty II. interní kliniky FN a LF v Hradci Králové. V roce 1989 jsem byl jmenován docentem vnitřního lékařství, od června 1996 působím jako profesor vnitřního lékařství. V současnosti pracuji na pozici Lékařského náměstka Fakultní nemocnice Hradec Králové, jsem také členem kolegia děkana Lékařské fakulty UK, Hradec Králové.

_MG_9817_edited.jpg

VZDĚLÁNÍ

FUNKCE

Senátor

Senát Parlamentu České republiky

2014-2020

okrsek č. 45 - Hradec Králové

1961 - 1965

Střední všeobecně vzdělávací škola v Hradci Králové

Maturita

Lékařský náměstek

Fakultní nemocnice Hradec Králové

1965 - 1971

Lékařská fakulta UK Hradec Králové

Všeobecné lékařství

1989

Docent vnitřního lékařství

1996

Profesor vnitřního lékařství

Politické vize

1. ZDRAVÍ

Pouze společně můžeme čelit novým výzvám typu koronavir. Ochranu zdraví držíme ve vlastních rukách. Zákonodárci mají zdravotníkům i pacientům jen vytvořit podmínky, kdy se mohou soustředit pouze na léčbu. 

4. JISTOTY

Práce, příjem, zdraví, propad ekonomiky...V moři nejistot musejí mít lidé jistotu, že je senátor nenechá ve štychu. Každá trampota má svou mez, ale sdílená je poloviční.

2. SENIOŘI
Důchod nesmí být jen pro odvážné. Musí být pro všechny. Zasadím se o to, aby i senioři mohli trávit život aktivně, bez obav z finančního zajištění a s vidinou důstojného odchodu.

3. TRADICE
Tradice je nádoba naplněnou úctou k předkům, kulturním dědictvím, nepsanými pravidly a fair-play. Nevynutíme je zákonem. Musíme je dodržovat a říkat o nich dětem.

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Klíčové jsou pro mě sucho a kůrovec. Letošní déšť neznamená vítězství a kůrovce porazíme jen smíšenými lesy. Budu podporovat zadržování vody v krajině i výsadbu listnáčů. 
 

6. VZDĚLÁNÍ

Není lepší investice než do vzdělání a truhlář je stejně užitečný jako ekonom. Mám 3 priority: jazyky, řemeslnou výchovu a internetovou gramotnost. A učitelské profesi chci vrátit prestiž. . 
 

7. DOPRAVA

Optikou občana mě štve, optikou lékaře mi přidělává práci a optikou záchranáře kvůli ní nemusím přijet včas. Prioritou je zrychlení stavby D35, která odvede kamiony z centra Hradce a zrychlení D35 z HK na Jičín, které uleví celému regionu. 
 

Podporují mě

prof. MUDr. Roman Prymula, PhD, CSc.
Ministr zdravotnictví, emeritní ředitel FN HK

S profesorem Malým se potkávám praktický po celý svůj profesní život. Od studií na lékařské fakultě, přes pracovní kontakty s respektovaným pedagogem a vědcem, společné působení ve vedení Fakultní nemocnice až po četné kontakty v Senátu Parlamentu České republiky z pozice náměstka ministra zdravotnictví s osvědčeným zákonodárcem. Při všech těchto příležitostech jsem se setkával s naprostým profesionálem, člověkem, který dokáže jasně formulovat svůj názor a jehož slovo platí a nemusíte nic sepisovat.
Přesně takové osobnosti v Senátu potřebujeme. Jarda Malý je člověk do běžného života, ale i nepohody, jakou je koronavirová krize. Má volba je proto jasná.

prymula_Fotor_Fotor.jpg

Lenka Termerová
Herečka

S Jardou Malým se znám víc než půl století. Byli jsme spolužáci na Královéhradeckém gymnázium J.K. Tyla. Už tehdy to byl zodpovědný a rovný člověk. A má skvělý smysl pro humor.

termerová_Fotor_Fotor.jpg

PhDr. Robin Böhnisch

ředitel KRNAP

Těší mě, že s každým dalším rokem ubývá hlasů, které zpochybňují potřebu Senátu. Je to bezpochyby také díky osobnostem, které v lavicích horní parlamentní komory zasedají a neokázale, s rozvahou a moudrostí naplňují svůj mandát. Když mám takové osobnosti jmenovat, pan profesor Jaroslav Malý mi obvykle vytane na mysli jako první a do budoucna se to už jen těžko změní. Jaroslav Malý je vždy laskavý, naslouchající, nápomocný a navíc naprosto nepapalášský. Vedle empatie k lidem, která se od dobrého lékaře tak nějak očekává, má profesor Malý navíc skvělý vztah k přírodě a ke krajině. A to je mi obzvlášť sympatické. Doufám proto, že dostane příležitost pracovat pro naši zemi v Senátu i v dalších šesti letech.

bohnish_edited.jpg

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc

nefroložka, FNHK, LFUK

S Jaroslavem Malým se znám přibližně dvacet let, kdy jsme spolu zkoušeli u státnic. Už tenkrát nebylo sporu o rozsahu jeho znalostí a velkém rozhledu, zároveň se mi líbil jeho nadhled, ale také empatie a konstruktivní přístup. Později se z nás stali kolegové ve stejné nemocnici i na stejné lékařské fakultě, takže vím, že přesně takový zůstal dodnes. Svou práci, své kolegy a své pacienty má rád. Přitom má ke všem úctu, kterou spojuje s poctivým odhodláním obstát, což z něj dělá skvělého lékaře, učitele a samozřejmě i politika. Ani v nejvyšších pozicích na tom nic nezměnil, byl a je odhodlaný a pracovitý. Na sebe náročný, k ostatním přívětivý. Přála bych jemu i nám, aby svůj potenciál a zkušenosti mohl i dále využít pro další poctivou práci v Senátu. Domnívám se, že do Parlamentu naší republiky Jaroslav Malý rozhodně patří.

sulkova_edited.jpg

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.

děkan LF UK HK

Podle mého názoru nemůže být pochyb o tom, že profesor Malý v uplynulých šesti letech dokázal, že je nejen svědomitým zákonodárcem, který konstruktivně pracuje na kvalitnějších (nejen) zdravotnických zákonech, ale také cenným spojencem pro naši fakultu i fakultní nemocnici. Ostatně, znám ho také jako kvalitního manažera ve vedení kliniky, katedry, jako proděkana pro výuku či v poslední době jako člena kolegia. Mít ve vysoké politice oporu v podobě noblesního, nekonfliktního diplomata se ukázalo být velmi funkční. Vzhledem k tomu, jak dobře to fungovalo, navrhuji nic neměnit. Přeji panu profesorovi Malému, aby svůj senátorský post obhájil.

mandak_edited.jpg

prof. MUDr. Jiřího Masopust, Ph.D.

psycholog

Profesora Jaroslava Malého jsem poznal během studia Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zaujal mě jako odborník, který byl přísný, ale zároveň měl lidský přístup a uměl své zkušenosti předat. Později jsme spolupracovali ve Fakultní nemocnici v rámci výzkumných projektů. Mladým vědcům vytvářel podmínky pro tvůrčí činnost. Setkání s ním, přestože důsledně vyžadoval výsledky, byla příjemná a nepostrádala vtip. Uměl si zjednat respekt a zároveň ve vhodném okamžiku situaci odlehčit. Znám i rodinu profesora Malého a měl jsem tedy možnost ho poznat jako spolehlivého a starostlivého manžela a otce v obdobích klidných i těžších. Pan profesor je osobností s konzistentními názory, vynikajícím a respektovaným odborníkem a kolegou. Obecně jsem k politickému dění u nás a vystupování některých představitelů spíše kritický a skeptický. Jaroslavu Malému, tak jak jsem ho poznal, rád a s důvěrou dám ve volbách svůj hlas.

masoupust_edited.jpg

Adam Krofian

kytarista, frontman oceňovaných The Atavists

Profesor Malý je můj strejda, tedy brácha mojí maminky. Je to dobrý chlap. Dokonce tak dobrý, že ho podporuji také v jeho politickém snažení. Jeho nejlepší kvalifikací je podle mě fakt, že navzdory tomu v kolika vysokých funkcích byl (v nemocnici, na fakultě, v Parlamentu), nemá na kontě žádné průšvihy ani skandály. Fandím mu.

krofa_edited.jpg

prof. MUDr. Marian Kacerovsky Ph.D.

vedoucí lékař oddělení gynekologie a těhotných, FN HK

Je mou velkou ctí podpořit pana senátora prof. MUDr. Jaroslava Malého, CSc. v jeho obhajobě senátorského mandátu. Pana profesora jsem dlouho znal jen jako excelentního lékaře a úspěšného vědce. Proto jsem s velkým zaujetím sledoval jeho senátorskou dráhu. I v této činnosti, pro pana profesora jistě nové, si vedl velmi úspěšně. Jeho senátorská práce nepochybně posunula české zdravotnictví dopředu. Jsem z celého srdce přesvědčen, že Hradec Králové takového senátora velmi potřebuje. Můj hlas proto patří jednoznačně panu profesoru Malému.

kecerov_edited.jpg

Jiří Pechar

starosta Nechanic

S panem profesorem jsem byl za uplynulých 6 let v pracovním kontaktu poměrně často. Ačkoli je velmi vzdělaným odborníkem, bylo ho častěji vidět mimo světla reflektorů mezi lidmi. Profesora Malého mám zafixovaného jako čestného chlapa, který se věnuje svému regionu a aktivně pomáhá řešit jeho problémy. Moc bych mu přál, aby svůj mandát obhájil

pechar_edited.jpg

Tomáš Martinec

šéftrenér hokejového týmu mládeže, Mountfield HK

Pana profesora Malého si moc vážím, především jako poctivého a čestného člověka. Samozřejmě i jako vynikajícího lékaře. Měl jsem tu čest se s ním osobně potkat u hradeckého hokeje, ke kterému má velice kladný vztah a vždy ho podporoval. Každý rok pořádáme v Hradci Králové turnaj 5. tříd pojmenovaný právě po panu profesorovi. Je jeho patronem a koná se pod jeho finanční záštitou. Obdivuji, že místo toho, aby si užíval zaslouženého důchodu, tak se i pomocí politiky snaží neustále pomáhat lidem.

martinec_edited.jpg

Honza Vančura

frontman skupiny Plavci

Pana prof. Malého jsem před lety vnímal pouze okrajově z působení ve FN v Hradci Králové, a také z běžného života. Osobně jsem pana profesora poznal v roce 2014, před jeho vstupem do Senátu. Zaujal mě jako člověk, který zodpovědně zvládá svoji práci a angažuje se i v mnohých mimopracovních projektech, včetně různých charitativních akcí. Sledoval jsem jeho práci nejen pro občany jeho obvodu a města Hradce Králové, ale i jeho působení v Senátu samotném. Myslím, že výsledky jeho práce nejen v Senátu, ale i na klinice, jsou velmi přínosné a jako kandidát na působení v dalším senátním období má moji plnou důvěru.

vancura_edited.jpg