Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc

Narodil jsem se 8. prosince 1946 v Hradci Králové. Pominu – li dětství a dospívání, které se svými výboji a radostmi nijak zvlášť nelišilo od života vrstevníků, zastavím se až v roce 1965, kdy jsem maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole v Hradci Králové. Dalším životním mezníkem byl pro mě rok 1971 jako datum ukončení studia na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Už za studií jsem pracoval na interní katedře Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. S úsměvem vzpomínám, že tehdy přišlo i první ocenění: obsadil jsem druhé místo na mezinárodní studentské vědecké soutěži. V pozdější lékařské praxi jsem také nikdy definitivně prostředí lékařské fakulty neopustil a kombinoval praxi lékaře s působením pedagoga. Po dvou letech praxe v Novém Bydžově jsem se vrátil na lékařská pracoviště do Hradce Králové. Už v 70. letech jsem měl tu čest být v týmu, který poprvé v tehdejším Československu transplantoval dárcovskou kostní dřeň. Později se nám i v samotném Hradci Králové podařilo zahájit pravidelný program příbuzenských i nepříbuzenských transplantací kostní dřeně.
V letech 1998-2002 jsem byl například vedoucím Onkologického centra FN Hradec Králové, více než deset let (2001-2012) jsem zastával post přednosty II. interní kliniky FN a LF v Hradci Králové. V roce 1989 jsem byl jmenován docentem vnitřního lékařství, od června 1996 působím jako profesor vnitřního lékařství. V současnosti pracuji na pozici Lékařského náměstka Fakultní nemocnice Hradec Králové, jsem také členem kolegia děkana Lékařské fakulty UK, Hradec Králové.

VZDĚLÁNÍ

FUNKCE

Senátor

Senát Parlamentu České republiky

2014-2020

okrsek č. 45 - Hradec Králové

1961 - 1965

Střední všeobecně vzdělávací škola v Hradci Králové

Maturita

Lékařský náměstek

Fakultní nemocnice Hradec Králové

1965 - 1971

Lékařská fakulta UK Hradec Králové

Všeobecné lékařství

1989

Docent vnitřního lékařství

1996

Profesor vnitřního lékařství

Politické vize

1. ZDRAVOTNICTVÍ
Zdraví není zboží. Moderní medicína není pro privilegované a musí být dostupná i pro pacienty v regionech. Navrhnu kvalitnější pooperační péči na úkor mnohdy drahých lůžek intenzivní péče, podpořím rychlejší propojení výsledků české lékařské vědy s praxí a vytvořím návrh zákona, který sníží zdravotní pojištění lidem pečujícím o své zdraví.

2. ŠKOLSTVÍ
Kvůli stárnutí lékařů se nedostává odborníků v nemocnicích i v ambulancích.To nelze řešit až v okamžiku, kdy budou lékaři v ordinacích chybět. Podpořím odpovídající ohodnocení pro vysokoškolské pedagogy, zasadím se o zjednodušení systému postgraduálního vzdělávání a tím o rychlejší profesní růst mladých lékařů.

3. SENIOŘI
Důstojnost stáří je výrazem vyspělosti společnosti. Ta naše má k postoji ke stáří velké mezery. Nechci, aby důchodci žili na okraji společnosti a jsem přesvědčen, že i úplný konec života je možné strávit mezi blízkými. Budu stát proti zákonům, které by snižovaly valorizaci důchodů, podpořím změnu koncepce v péči o dlouhodobě nemocné a starší občany a prosadím vyšší využívání terénních pracovníků v domácím ošetřování.

4. DOPRAVA
Na kvalitě silnic záleží prosperita celých regionů a v případě rychlosti dojezdu sanitek i životy lidí. Proto podpořím výstavbu dopravního okruhu okolo Hradce, výstavbu D11 až do Polska a jakmile se někde objeví jen sebemenší možnost financovat dopravní stavby, bude hradecký region první, na který budu pamatovat.

5. BYDLENÍ
Bydlení mladých rodin je velký problém. Hradec Králové je určitě krásné místo k životu, ale na co nám bude překrásná administrativní budova, když mladí lidé nebudou mít kde bydlet. Proto rozhodně podpořím výstavbu startovacích bytů na úkor luxusních developerských projektů, podpořím státní bezúročné půjčky na bydlení, podpořím změnu legislativy tak, aby příspěvky na bydlení nebyly zneužívány.

6. PRÁCE
V Česku dlouhodobě stoupá nezaměstnanost ve skupině nad 50 let. Kdo chce pracovat, musí práci najít a věk není handicap. Podpořím vyšší míru uplatnění nezaměstnaných při práci pro samosprávu i státní podniky, budu hlasovat pro zákony vedoucí ke vzniku více pracovních míst na zkrácený úvazek a podpořím příspěvky firmám na rekvalifikace místo propouštění.

Podporují mě

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Emeritní děkan LF UK HK

S panem profesorem Malým se znám od roku 1976. Naše nejintenzivnější spolupráce probíhala po roce 89 na akademické půdě. Je to vynikající klinik, vědec i pedagog. Velmi si na něm vážím jeho zkušenosti, spolehlivosti a také racionálního uvažování. A co je důležité – jeho slovo vždy platí. Je to zkrátka chytrý, pracovitý a férový kolega a to jsou hlavní důvody proč ve volbách dostane můj hlas.

prof. MUDr. Roman Prymula, PhD, CSc.
Emeritní ředitel FN HK

S panem profesorem Malým jsem se poprvé setkal při mých studiích na lékařské fakultě. Já, coby medik, on, jako pedagog a vědec. Od té doby se naše cesty potkávají prakticky neustále. Před více než 2 lety jsem ho již v pozici ředitele FNHK jmenoval lékařským náměstkem. A bylo to skvělá volba. Oceňuji jeho mimořádnou schopnost řízení. Byl a je to jeden z nejlepších manažerů, které jsem v životě potkal. Velmi si ho vážím také jako vědce. V oboru hematologie dosáhl s širokého mezinárodního uznání. A hlavně – je to dobrý člověk. Proto ho na cestě do senátu podporuji.

Lenka Termerová
Herečka

Jardu Malého znám víc než půl století. Byli jsme spolužáci na královéhradeckém gymnáziu J.K.Tyla. Už tehdy to byl zodpovědný a rovný člověk. A měl smysl pro humor. Dnes je významným lékařem a charakter, zodpovědnost a vtip mu zůstaly. I proto si ho vážím.

Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc

© 2019 Jaroslav Malý

Zadavatel: Jaroslav Malý

Zpracovatel: Eliška Oberhofnerová

  • Facebook Clean Grey
  • Šedý Instagram Icon
  • Šedý YouTube Icon

Proudly created with Wix.com