• Jaroslav Malý

52 let od činu Jana Palacha

V sobotu 16. ledna 2021 tomu bylo přesně 52 let, co se na Václavském náměstí v Praze upálil studen Jana Palach. On sám nazval svůj čin akcí, nikoliv sebeupálením. Měl probudit lidi z letargie a vrátit nadšení roku 1968. Byl jsem studentem 4. ročníku naší lékařské fakullty a během praktik z neurologie jsme oznámili vyučujícím, že odcházíme stávkovat. 4 dny jsme okupovali teoretické ústavy v Šimkově ulici. Na snímku jsem s kolegy v chodbě děkanátu. S Ivanem Štefánkem, Sylvou Marholdovou, Helenkou Faltusovou a Jirkou Košťákem. Obsadili jsme děkanát i s Leninem. V lednu 1969, před 52 lety se upálil Jan Palach a přesto, že od jeho činu uplynulo několik desetiletí, čin Jana Palacha stále vybízí k zamyšlení o základních otázkách lidského života. Zda má člověk svobodnou vůli rozhodovat o svém životě a podle svého uvážení jej obětovat za druhé, aby je tímto způsobem přiměl k vytržení z jejich rezignovaného postoje k věcem veřejným a donutil je viditelně jednat podle svého politického záměru.


1 zobrazení0 komentářů