• Jaroslav Malý

Kapacita královéhradecké úpravny vody má o dvě třetiny posílit

Aktualizace: 23. čvn 2020

http://www.regionalninovinky.cz/zpravy/regiony/kapacita-kralovehradecke-upravny-vody-ma-o-dve-tretiny-posilit/


18. června 2020 - 08:00

Program ministerstva zemědělství v boji proti suchu začíná v Královéhradecku dostávat konkrétní podobu. Prvním krokem bude posílení kapacity hradecké úpravny povrchové vody z nynějších 150 na 250 litrů za vteřinu. Na projektu za zhruba 50 milionů korun se momentálně dokončuje projektová příprava a během července bude vypsána soutěž na dodavatele stavby. „V posledních letech se zmenšují zásoby podzemních vod v celé zemi a Východní Čechy nejsou výjimkou. Větší využití povrchových vod proto považuji za krok nezbytný k zajištění pitné vody pro celý region,“ říká senátor za Královéhradecko prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Chystaná investice je jednou ze součástí obnovy tzv. Východočeské vodárenské soustavy, která sítí potrubí propojuje oblast v okolí Hradce Králové a Pardubic s bohatými vodními zdroji na severu (Náchodsko a Adršpašsko) a s Železnými horami na jižní straně. „Jde o první kolo dotací do podobných projektů a předpokládáme a doufáme, že investice do vodárenských soustav budou pokračovat i v budoucnu. Řada regionů jinde v republice je závislá na jednom zdroji vody a v případě jeho oslabení nebo nevyhovující kvality vody se dostává do potíží se zásobováním pitnou vodou. My si takto můžeme navzájem vypomáhat a chybějící kapacity doplňovat vodou takříkajíc od sousedů,“ vysvětluje ředitel VAK HK Ing. Jiří Šolc. „Přestože se v našem regionu správa vodovodů a kanalizací týká čtyřech různých firem, zkušenosti z minulosti dokládají, že v případě potřeby si umíme vyjít vstříc a vzájemně si pomoct,“ dodává.

Královéhradecká úpravna vody bere vodu z řeky Orlice u Malšovického jezu a na technologii, která slouží již od 60. let 20. století, dokáže vyčistit 150 litrů vody za vteřinu. Vzhledem k nutnosti většího využití povrchových vod (na úkor tenčících se zásob podzemních vod) je navýšení výkonu úpravny vody, podle vedení VAK HK, nutné. Technologicky se jedná zejména o posílení čerpací techniky, která zajišťuje distribuci vody po úpravně, doplnění dalších filtrů a navýšení kapacity flotace. Zajímavostí je, že kapacita pískových filtrů byla v dávné minulosti větší než dnes. Později došlo k jejímu utlumení a v současnosti je využita zhruba z poloviny. Brzy však dojde k obnově kapacit a doplnění filtrů tak, aby byly v provozu všechny. Až do relativně nedávné rekonstrukce úpravny vody byla úpravna využívána pouze jako záložní zdroj vody, kterého se využívalo jen v případě výpadku jiných zdrojů. Od rekonstrukce je úpravna v permanentním provozu a je jedním z primárních dodavatelů pitné vody do vodárenské soustavy. „Přijde mi smysluplné, abychom co nejvíc hospodařili s vodou, která jinak odteče do moře, spíš než s vodou podzemní, jejíž stav není vlivem souběhu faktorů v posledních letech ideální,“ chválí záměr senátor Malý. Starosty zaujala iniciativa pracovní skupiny „Voda pro Podorlicko" Stavět by se mělo začít v prosinci letošního roku. „Důvodem té krátké prodlevy je fakt, že VAK Hradec Králové si ještě z pozice žadatele o dotaci bude muset s poskytovatelem dotace, kterým je ministerstvo zemědělství, potvrdit konečnou částku a dodavatele,“ vysvětluje ředitel VAK HK Ing. Jiří Šolc s tím, že stavba by měla být dokončená v roce 2022. V širším regionu nepůjde o jediný projekt, který se bude realizovat v brzké budoucnosti. V říjnu má dojít k podpisu smlouvy o vodovod, který připojí k vodárenské soustavě oblast Holicka (jehož mělké zdroje jsou ohroženy zemědělskou chemií), v dohledné době se má rovněž vypsat soutěž na výstavbu vodovodu Podlažice-Slatiňany na Chrudimsku. Zahájení stavby je naplánované na příští rok.


6 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše