• Jaroslav Malý

PF 2021

Aktualizováno: 19. 1. 2021

Rád bych všem popřál hodně zdraví a štěstí v roce 2021. To se sluší v klidných i neklidných dobách. To co na prahu roku 2021 prožíváme nelze nazvat klidnou dobou. Pandemie nás dusí a ač nechci být tak emotivní jako kolega Sedlák, tak musím říci, že ve faktech má pravdu. Nárůst hospitalizovaných nemocných s covidem je skokový, za 6 dnů je přírůstek dvojnásobný, což vede k otevírání nových a nových covidových oddělení, za cenu redukce lůžek necovidových. Musím s velkým uznáním říci, že přes nepřízeň epidemie je ochota zdravotníků spolupracovat a operativně řešit složité situace obdivuhodná. Jde o to jak dlouho to vydrží. Proto mě hodně udivují a mrzí "stáda" odmítačů čehokoliv, kteří pod praporem "absolutní svobody" odpírají tu roušky, tu zákazy vycházení, tu očkování. Pokud se z toho septiku máme dostat, tak musíme být odpovědní. Ano: musíme. Každý z nás chce chodit na fotbal, chodit do divadla, chodit na pivo do hospody, či jezdit na dovolenou. Ale virus miluje davy. U každého opatření, kde se něco omezuje, něco reguluje, tak se ozvou zhruba tři druhy připomínek. První je logická, ozvou se ti, kterých se to týká. Viz obchodní řetězce a uzávěry. Je logické, že obchodní řetězce se budou bránit. Nic proti tomu nemám, je to zcela legitimní. Pak se ozvou restauratéři a budou křičet, že nemají hosty v restauracích. To je také legitimní diskuse. Bojovalo se proti zákazu kouření v hospodách a ejhle, když Irové zakázali kouření v restauracích, tak tam žádná restaurace nezanikla. Ale můžeme o tom diskutovat. To je legitimní. Pak je tady svoboda. To slovo nelze obejít, ale svoboda není jedna. Je svoboda podnikání a je svoboda a právo na ochranu zdraví. Musí být řečeno, že tady je určitý rozpor mezi svobodu podnikání a svobodnou na ochranu zdraví. Já bych řekl, že ti, kteří volají po svobodě, absolutní svobodě, si musí uvědomit, že máme věci, které jsou užitečné a které jsou neužitečné. Odmítat věci užitečné ve jménu svobody mi připadá velmi podezřelé. Pokud se týká zákazů, teď máme období epidemie, každý pacient má nárok na kontakt s rodinou, je to jeho zákonné právo. Přesto jsme jim zakázali teď návštěvy v nemocnicích, to je také omezení svobody. Znova i ve jménu svobody je třeba užitečné a neužitečné oddělit. Pokud opravdu chceme se dostat ze sevření epidemie a nechceme aby se kapacita nemocnic vyčerpala a nastal scénář jako v Lombardii, tak je zbytečné demonstrovat na náměstích a švejkovat kolem zákazů. Jak jsem napsal virus miluje davy. Nebo ať ti, kteří to nechápou, se zabalí třeba do klubové šály a odmítnou převoz do nemocnice, či napojení na kyslík. Bylo by to ve jménu jejich chápání svobody legitimní. Je tu vakcína. V celém civilizovaném světě se očkuje (USA, Izrael, Německo, Británie). Opravdu si myslíme, že to jsou tupci a podlehli jako stádo? Jde o šanci se z toho močálu vyhrabat. Je potřeba nenaslouchat konspirativním informacím typu "ale Máňa říkala, že to není směroplatné". Přeji Vám dobrý start do Nového roku a klidnou mysl. Myslete na sebe i na ostatní.


6 zobrazení0 komentářů