• Jaroslav Malý

Právo na názor či přesvědčení


Dnes opět probíhá v televizi a radiu nekonečný seriál na téma koronaviru. Nedělám si legraci z koronaviru. Jak jsem již napsal, nebojím se ho, ale mám respekt před novou infekční nemocí. Reakce sdělovacích prostředků však připadá velmi přehnaná. Řeknete: dělají svoji práci a musí tedy rozpitvávat každé prohlášení, každé neprohlášení, každou přítomnost či nepřítomnost na tiskové konferenci a každou reakci koalice či každou kritiku opozice. Ano, dělají svoji práci, ale přiznejme si: ono není teď moc o čem jiném psát. Slyšíme spoustu vlastních názorů osobností, spoustu vlastních přesvědčení pomazaných hlav, spoustu kritiky na každou drobnost. Lidem, kterým se namnoze nelíbí omezení pohybu a jiných svobod, nějak nedoceňují, že to omezení určitých svobod, které je vyvolané infekcí, je jediné, co ochrání jejich příbuzné , či je samé od nemoci a od úmrtí. Nějak se mi v tom přívalu kritiky vytrácí zhodnocení toho, že nejvyšším lidským právem je právo na život. Někomu to připadá samozřejmé, ale ono to tak samozřejmé není. Předpokládám, že většina lidí si váží toho, že u nás epidemie nepropukla v plném rozsahu. Že statistiky jsou příznivé. Ale čísla neumírají. Proto je mi líto každého zemřelého v této bitvě, přestože byl jinak nemocný, měl vysoký věk a jak někteří říkají, že to prostě tak při epidemiích musí být. Není to pravda. Každý člověk, který zemře dříve než měl , zemřel zbytečně. Bránil jsem se, abych vyslovil názor, či přesvědčení, protože vyslovení názoru bez faktů nemůžu jako lékař akceptovat. O viru toho víme tak málo, že každé tvrdé prohlášení, jak to bude nebo jak to mělo být, jsou jen domněnky a pocity. Prázdná slova. Udělal jsem úvahu, kterou nikomu nevnucuji. A vyvaroval jsem se , v souladu s Karlem Čapkem, takových národních zvyků jako: Zaujmout stanovisko, Přiložit ruku k dílu, Nalít čistého vína, Uctívat jednoho muže, Budovat základy, Mluvit z očí do očí, nebo dokonce Mluvit jménem, nebo i Mít své stanovisko, či Mluvit v obecném zájmu.Na závěr jen jednu nadčasovou úvahu Karla Čapka:

„Každý chce mít své mínění, to je v pořádku, nelze proti tomu nic namítat. Ale toto vlastní mínění má jednu špatnou vlastnost: že zbytečně se nahlas řekne. Jsem rád , že soused má své vlastní mínění, ale je mi nevolno, když je musím někdy poslouchat.“ Karel Čapek „Národní zvyky“ 1923 PS. A takto jsem vypadal bez roušky z doby předkoronarovirové.

7 zobrazení0 komentář

Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc

© 2021 Jaroslav Malý

Zadavatel: Jaroslav Malý

Zpracovatel: Eliška Oberhofnerová

  • Facebook Clean Grey
  • Šedý Instagram Icon
  • Šedý YouTube Icon

Proudly created with Wix.com