• Jaroslav Malý

Stipendia pro budoucí lékaře rozdělena

http://www.kralovehradeckenovinky.cz/zpravy/regiony/kraj-rozdelil-na-motivacnim-prispevku-pro-budouci-lekare-miliony/


Správní rada Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje v červnu vyhodnotila stipendijní program, jehož předmětem je poskytnutí jednorázového stipendia vybraným studentům posledního ročníku lékařských fakult ve výši 150 tis. Kč, resp. 100 tis. Kč.

„Podmínkou získání stipendia je závazek studentů vybrat si jeden z požadovaných specializačních oborů a setrvat u poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje po definovanou dobu,“ vysvětluje člen správní rady nadačního fondu, lékařský náměstek FN HK a senátor prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Finanční prostředky na stipendia nadační fond získal z čtyřmilionové dotace Královéhradeckého kraje. Stipendijní program finančně podpoří studenty 6. ročníků lékařských fakult, kteří se do něj přihlásili a zároveň splňují podmínky definované ve směrnici nadačního fondu.  Do programu se přihlásilo celkem 25 žadatelů. Tři z nich již měli dokončené studium, tedy nesplňovali podmínky. Zbylých dvaadvacet žádostí bylo vyhodnoceno kladně.

9 zobrazení0 komentář

Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc

© 2021 Jaroslav Malý

Zadavatel: Jaroslav Malý

Zpracovatel: Eliška Oberhofnerová

  • Facebook Clean Grey
  • Šedý Instagram Icon
  • Šedý YouTube Icon

Proudly created with Wix.com